UA* Oktarin Leila

BUR n
 
m. NW15 UA* Oktarin Rosetta JW, BUR b

f. CH SE* Stjarnviks Divine Eros, BUR n

GM2 — negative
Hypokalemia — negative

 

 

Родословная / Pedigree